In het verleden is gebleken dat als je pas hebt leren bridgen het heel moeilijk is om je bij een vereniging thuis te voelen. Je bent nog niet zeker van je zaak en iedereen wil je wel helpen. Soms is het echter ook zo dat men zich niet kan inleven in het stadium waar een beginnende bridger zich bevindt. Men komt te pas en te onpas met wijze raad aanzetten. De beginnende bridger wordt in het diepe gegooid en probeert boven te komen. Soms lukt het, maar het gebeurt ook dat men hard gillend wegloopt.

Omdat de drempel naar een bridgevereniging erg hoog is, is de Bridgekring Nieuwe Lichting in 1985 opgericht als een zogenaamde "opstap"-vereniging. Na 22 jaar is De Nieuwe Lichting overgenomen door BC. Het Twentse Ros.
De cursisten leren hier het geleerde op een ontspannende manier in praktijk te brengen. Dit gebeurt in een lager tempo en er worden minder spellen per avond gespeeld. Het eerste jaar mag men tijdens het bieden nog gebruik maken van een geheugensteun, daarna moet men proberen om het zonder de geheugensteun te doen.
Na een paar jaar bij de Nieuwe Lichting gespeeld te hebben, is de overstap naar een "echte" bridgevereniging minder groot, men komt beter beslagen ten ijs.
De Nieuwe Lichting is aangesloten bij de Nederlandse Bridge bond. In 2011 vond er een herstart plaats en is de Nieuwe Lichting verder gegaan onder de naam Startersvereniging.

E-mail voor meer informatie naar nieuwelichting@dsc-hengelo.nl.
De Nieuwe Lichting
Bridgekring De Nieuwe Lichting is in 1985 opgericht door Riet Kuipers.

In september 2015 gaat de Startersvereniging weer De Nieuwe Lichting heten.
Vijf Hengelose en twee Bornse bridgeverenigingen, die aangesloten zijn bij de NBB, gaan op toerbeurt de Nieuwe Lichting begeleiden. In de loop van de twee jaar van lidmaatschap krijgt men de gelegenheid om kennis te maken met deze bridgeverenigingen.

Speellocatie: Denksport Centrum Hengelo.